Piden en Internet financiación para la Fundación Preescolar na Casa y no para la Fundación Cela

PETICIÓN DE CHANGE.ORG

Alberto Núñez Feijoo, Presidente da Xunta de Galicia:

Cartos públicos para Preescolar na Casa e non para a Fundación Cela

TEXTO EN GALEGO (abajo, versión en español)

O día 13 de xuño, a Xunta xustificaba a retirada da subvención á Fundación Preescolar na Casa co argumento -en palabras de Beatriz Mato, conselleira de Traballo e Benestar- de que «son moitos anos como para saber xa autoxestionarse e non ter ningún tipo de dependencia de ningunha das administracións». Vale lembrar que Preescolar na Casa é un proxecto educativo que constitúe un exemplo mundial de éxito, que ten colleitado premios internacionais e servido como modelo para outros países. Ningún dos sucesivos Gobernos galegos incorporou o programa Preescolar na Casa ao sistema de ensino público, a pesar de tratarse dunha reivindicación histórica apoiada polos milleiros de familias que se beneficiaban dos seus servizos.

Preescolar na Casa -proxecto creado por sectores progresistas da Igrexa católica durante a Transición, que contou axiña coa incorporación de profesorado e movementos pedagóxicos de vangarda- dá servizo ás familias que non poden enviar os cativos a unha escola infantil, sobre todo no ámbito rural, e propón un modelo educativo que integra o ensino aos nenos e nenas coa participación activa das familias. Por outra banda, na fundación responsable polo programa educativo nunca nos seus 35 anos foi detectada ningunha irregularidade nin deficiencia na xestión dos recursos.

Dúas semanas máis tarde, e aplicando un criterio diametralmente oposto, a propia Xunta xustificaba o rescate da Fundación Camilo José Cela, afundida polas débedas dunha mala xestión, debido ao «interese público» dunha tal medida, segundo manifestou no Parlamento galego o Conselleiro de Cultura e Educación, Xesús Vázquez. Por fin, últimos días soubemos que Marina Castaño está a ser investigada por estafa, apropiación indebida de fondos públicos e fraude fiscal

Á vista das informacións sobre o presunto mal uso dos fondos públicos destinados no pasado á Fundación Camilo José Cela, ben como da maior relevancia social do labor desenvolvido pola Fundación Preescolar na Casa, as persoas que apoiamos esta petición esiximos da Xunta de Galicia que desista de rescatar as débedas da Fundación Camilo José Cela e dedique o importe desa axuda ao mantemento das subvencións á Fundación Preescolar na Casa, que realiza un traballo moito máis valioso para a sociedade galega e, ademais, insubstituíble.

Agardamos da sensibilidade do Presidente da Xunta de Galicia unha pronta e favorable resposta.

——————————————————————————————————————

TEXTO EN ESPAÑOL (enriba, versión en galego)

El día 13 de junio, la Xunta justificaba la retirada de la subvención a la Fundación Preescolar na Casa con el argumento -en palabras de Beatriz Mato, conselleira de Trabajo y Bienestar- de que «son muchos años como para saber ya autogestionarse y no tener ningún tipo de dependencia de ninguna administración». Cabe recordar que Preescolar na Casa es un proyecto educativo que constituye un ejemplo mundial de éxito, que ha cosechado premios internacionales y servido como modelo para otros países. Ninguno de los sucesivos Gobiernos gallegos incorporó el programa Preescolar na Casa al sistema  público de enseñanza, a pesar de tratarse de una reivindicación histórica apoyada por los millares de familias que se beneficiaban de sus servicios.

Preescolar na Casa -proyecto creado por sectores progresistas de la Iglesia católica durante la Transición, que enseguida contó con la incorporación de profesorado y movimientos pedagógicos de vanguardia- da servicio a las familias que no pueden enviar a sus hijos e hijas a una escuela infantil, sobre todo en el ámbito rural, y propone un modelo educativo que integra la enseñanza a los niños y niñas con la participación activa de las familias. Por otra parte, en la fundación responsable por el programa educativo nunca en sus 35 años fue detectada ninguna irregularidad ni deficiencia en la gestión de los recursos.

Dos semanas más tarde, y aplicando un criterio diametralmente opuesto, la propia Xunta justificaba el rescate de la Fundación Camilo José Cela, hundida por las deudas de una mala gestión, debido al «interés público» de tal medida, según manifestó en el Parlamento gallego el Conselleiro de Cultura y Educación, Xesús Vázquez. Por fin, en los últimos días hemos sabido que Marina Castaño está siendo investigada por estafa, apropiación indebida de fondos públicos y fraude fiscal.

A la luz de las informaciones sobre el presunto mal uso de los fondos públicos destinados en el pasado a la Fundación Camilo José Cela, así como de la mayor relevancia social de la labor desarrollada por la Fundación Preescolar na Casa, las personas que apoyamos esta petición exigimos de la Xunta de Galicia que desista de rescatar las deudas de la Fundación Camilo José Cela y dedique el importe de esa ayuda al mantenimiento de las subvenciones a la Fundación Preescolar na Casa, que realiza un trabajo mucho más valioso para la sociedad gallega y, además, insustituible.

Esperamos de la sensibilidad del Presidente de la Xunta de Galicia una pronta y favorable respuesta.

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ

Anuncio publicitario

Un comentario sobre “Piden en Internet financiación para la Fundación Preescolar na Casa y no para la Fundación Cela

¿Y tú qué opinas de esto?

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s