La siniestralidad laboral bajó en Galicia un 6,81% en agosto

A SINISTRALIDADE LABORAL REDUCIUSE EN GALICIA UN 6,81 POR CENTO NO MES DE AGOSTO

 La siniestralidad laboral se redujo en Galicia un 6,81% en el mes de agosto.

  • Por sectores, foi a construción onde máis descendeu o número de accidentes laborais – Por sectores, fue en la construcción donde más descendió el número de accidentes laborales

 

Santiago de Compostela, 1 de octubre de 2010.- A sinistralidade laboral baixou en Galicia un 6,81% o pasado mes de agosto, período no que se produciron 2.763 accidentes con baixa en xornada laboral, fronte aos 2.965 ocurridos no mesmo mes do ano anterior. Do total dos rexistrados, 2.714 foron casos leves, 46 graves e 3 mortais.        

Analizando os datos por sectores, a meirande diminución foi na construción, cunha baixada do 19,59 %; seguida da agricultura cun 6,30%; dos servizos cun 5,03%, e da industria, cunha redución do 0,60%. Mentres, no sector da pesca produciuse un incremento do 14,61%.

Por provincias, en todas descende o número de sinistros laborais, nunha porcentaxe do 9,59% en Pontevedra; do 9,09% en Ourense; do 6,33% en Lugo, e do 4,30% na Coruña.

Para ter unha visión precisa da evolución da sinistralidade laboral, é necesario tomar en consideración o índice de incidencia, é dicir, a comparación entre os datos de accidentes en relación co número de traballadores coas continxencias de accidente cubertas.

O índice de incidencia da sinistralidade diminuíu en agosto un 4,80%, sendo o sector da construción o que presenta un comportamento máis favorable cunha redución do índice do 9,86%, seguido dos servizos, cunha diminución do 5,15%, e da agricultura cun 0,26%. Nos restantes sectores de actividade houbo incrementos do índice de incidencia, que foron do 18,20% na pesca e do 2,88% na industria.

 

Diminución acumulada do 5,44% de xaneiro a agosto

Para dimensionar máis axeitadamente a interpretación destes datos, é necesario contextualizalos na sinistralidade acumulada ao longo do ano. Desde xeito, considerando os resultados do período correspondente de xaneiro a agosto de 2010, observase unha baixada en Galicia do 5,44%, cun total de 24.732 accidentes, fronte aos 26.154 no mesmo período de 2009.

ADXÚNTANSE CADROS COS DATOS DESGLOSADOS

Accidentes totais en xornada laboral no mes de agosto de 2010

   TOTAIS  (agosto)
GALICIA 2009 2010 % Var.

Home

% Var.

Muller

% Var.

(**)

  Home Muller Total Home Muller Total
AGRICULTURA 94 33 127 83 36 119 -11,70 9,09 -6,30
PESCA 80 9 89 89 13 102 11,25 44,44 14,61
INDUSTRIA 687 145 832 697 130 827 1,46 -10,34 -0,60
CONSTRUCIÓN 716 9 725 577 6 583 -19,41 -33,33 -19,59
SERVIZOS 710 482 1.192 681 451 1.132 -4,08 -6,43 -5,03
TOTAL 2.287 678 2.965 2.127 636 2.763 -7,00 -6,19 -6,81
CNAE 93 (*) 15 11 26 34 12 46

* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.

** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.

 Accidentes totais por provincias no mes de agosto de 2010

  TOTAIS  (agosto)
A CORUÑA 2009 2010 % Var.

Home

% Var.

Muller

% Var.

(**)

  Home Muller TOTAL Home Muller TOTAL
AGRICULTURA 25 8 33 32 8 40 28,00 0,00 21,21
PESCA 26 5 31 45 3 48 73,08 -40,00 54,84
INDUSTRIA 266 71 337 267 50 317 0,38 -29,58 -5,93
CONSTRUCIÓN 353 4 357 299 5 304 -15,30 25,00 -14,85
SERVIZOS 352 215 567 344 215 559 -2,27 0,00 -1,41
TOTAL 1.022 303 1.325 987 281 1.268 -3,42 -7,26 -4,30
CNAE 93 (*) 5 5 10 17 4 21

* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.

** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.

  TOTAIS  (agosto)
LUGO  2009 2010 % Var.

Home

% Var.

Muller

% Var.

(*)

  Home Muller TOTAL Home Muller TOTAL
AGRICULTURA 34 13 47 26 16 42 -23,53 23,08 -10,64
PESCA 19 0 19 13 1 14 -31,58 -26,32
INDUSTRIA 37 7 44 46 3 49 24,32 -57,14 11,36
CONSTRUCIÓN 77 0 77 66 1 67 -14,29 -12,99
SERVIZOS 74 71 145 81 58 139 9,46 -18,31 -4,14
TOTAL 241 91 332 232 79 311 -3,73 -13,19 -6,33
CNAE 93 (*) 1 1 2 1 0 1

* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.

** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.

   TOTAIS  (agosto)
OURENSE 2009 2010 % Var.

Home

% Var.

Muller

% Var.

(**)

  Home Muller TOTAL Home Muller TOTAL
AGRICULTURA 16 5 21 18 5 23 12,50 0,00 9,52
PESCA 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIA 57 10 67 74 10 84 29,82 0,00 25,37
CONSTRUCIÓN 81 1 82 45 0 45 -44,44 -100,00 -45,12
SERVIZOS 61 66 127 63 55 118 3,28 -16,67 -7,09
TOTAL 215 82 297 200 70 270 -6,98 -14,63 -9,09
CNAE 93 (*) 1 0 1 0 4 4

* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.

** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.

   TOTAIS  (agosto)
PONTEVEDRA 2009 2010 % Var.

Home

% Var.

Muller

% Var.

(**)

  Home Home Home Home Home Home
AGRICULTURA 19 7 26 7 7 14 -63,16 0,00 -46,15
PESCA 35 4 39 31 9 40 -11,43 125,00 2,56
INDUSTRIA 327 57 384 310 67 377 -5,20 17,54 -1,82
CONSTRUCIÓN 205 4 209 167 0 167 -18,54 -100,00 -20,10
SERVIZOS 223 130 353 193 123 316 -13,45 -5,38 -10,48
TOTAL 809 202 1.011 708 206 914 -12,48 1,98 -9,59
CNAE 93 (*) 8 5 13 16 4 20

* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.

** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.

Accidentes totais acumulados no período xaneiro-agosto 2010

   TOTAIS (xaneiro-agosto 2010)
GALICIA 2009 2010 % Var.

Home

% Var.

Muller

% Var.

(**)

  Home Muller TOTAL Home Muller TOTAL
AGRICULTURA 689 275 964 651 292 943 -5,52 6,18 -2,18
PESCA 744 80 824 779 120 899 4,70 50,00 9,10
INDUSTRIA 6.785 1.271 8.056 6.286 1.215 7.501 -7,35 -4,41 -6,89
CONSTRUCIÓN 5.635 77 5.712 5.140 46 5.186 -8,78 -40,26 -9,21
SERVIZOS 6.206 4.392 10.598 6.014 4.189 10.203 -3,09 -4,62 -3,73
TOTAL 20.059 6.095 26.154 18.870 5.862 24.732 -5,93 -3,82 -5,44
CNAE 93 (*) 1.929 587 2.516 160 60 220

* Partes coa codificación anterior, CNAE93, respecto do total dos partes recibidos.

** É a porcentaxe de variación do total de homes e mulleres conxuntamente.

¿Y tú qué opinas de esto?

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s