CCOO exige el cese de la dirección del IES de Pastoriza

CONFLICTO EDUCATIVO

PASTORIZA

CCOO-ENSINO  Coruña  esixe  o  cese  da  directora  do  IES  de Pastoriza 

CCOO – Ensiño Coruña manifesta a preocupante situación na que se atopa o IES de Pastoriza como consecuencia da xestión da directora do centro.

Ao longo de todo o curso unha parte do claustro atopouse nunha situación de indefensión absoluta, chegando incluso á apertura dun expediente, por mor da
actuación neglixente do Equipo Directivo en aspectos tales como:
•  Non  informar  ao  profesorado  de  reunións  directas  do  Equipo
Directivo    coas  familias,  non  seguindo  o  protocolo  establecido,
imposibilitando así aos docentes amosar a súa versión dos feitos.
•  Constante indefensión  do colectivo docente diante das familias e do
alumnado  ao  ser  descoñecedor  dos  acordos  e  decisións  tomadas
por parte do Equipo Directivo nas reunións antes citadas.
•  A  non  mediación  da  dirección  do  centro  ante  as  ameazas  e
denuncias  aos  docentes,  invitando  ós  pais  e  nais  a  dirixirse  á
inspección  sen  tentar  obter    información  de  todas  as  partes
afectadas.
•  Non  cumprir  os  acordos  alcanzados  nos  órganos  Colexiados
(Claustro de profesores e Consello Escolar) e pedagóxicos.
CCOO-Ensino  Coruña  denunciou  estas  e  outras  irregularidades  diante  de
Inspección Educativa e a Xefatura Territorial da Consellería de Educación de A
Coruña,  sen  obter  ningún  tipo  de  resposta  encamiñada  a  solucionar  a
problemática do centro.
Pola  súa  parte,  un  número  importante  de  profesores  do  IES  de  Pastoriza
asinaron un escrito dirixido a Inspección Educativa no que poñían de manifesto
o malestar e a indefensión que estaban a sufrir por mor da actuación irregular e
arbitraria do equipo directivo do centro,e principalmente da directora.
Por  todo  o  exposto,  CCOO-Ensino  Coruña,  esixe  que  ante  a  situación
insostible que se está vivindo no IES de Pastoriza  a Xefatura Territorial de da
Consellería de Educación de A Coruña proceda ao cese inmediato da directora
do centro.

¿Y tú qué opinas de esto?

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s