La Consellería del Mar destinará más de 9 millones en 2011 a acciones de enseñanza en el sector pesquero

Rosa Quintana presidiu o acto de apertura o XVI Pleno de AETINAPE, celebrado en Ribeira

A CONSELLEIRA DO MAR APOSTA POLO FOMENTO DO EMPREGO NO SECTOR PESQUEIRO DESTINANDO MÁIS DE 9 MILLÓNS DE EUROS A ACCIÓNS DE ENSINANZA NÁUTICO – PESQUEIRA DURANTE O ANO 2011

La conselleira del Mar apuesta por el fomento del empleo en el sector pesquero destinando más de 9 millones de euros a acciones de enseñanza náutico-pesquera durante el año 2011
Leer más La Consellería del Mar destinará más de 9 millones en 2011 a acciones de enseñanza en el sector pesquero

Entra en vigor la nueva Ley de Aguas gallega

A NOVA LEI DE AUGAS QUE ENTRA EN VIGOR HOXE SERÁ DESENVOLVIDA POR SEIS REGULAMENTOS

La nueva Ley de Aguas entra en vigor hoy, y se desarrollará a través de seis reglamentos. Regulará los servicios de abastecimiento y saneamiento, el nuevo canon del Agua y la estructura de la Administración Hidráutlica en Galicia

Os textos que desenvolverá a lei abordarán aspectos tan importantes como os servizos de abastecemento e saneamento, o novo canon da Auga ou a estrutura da Administración Hidráulica de Galicia
Dende a Consellería insístese en que grazas a nova Lei de Augas e á aplicación do novo canon os usos agrícolas e gandeiros quedarán exentos do pago do canon da auga
Buscarase a implicación dos concellos na aprobación e desenvolvemento deste proxecto, co obxectivo principal implantar un novo modelo de xestión máis eficaz e eficiente que poia estar operativo a principios do ano 2012 … Leer más Entra en vigor la nueva Ley de Aguas gallega

La Xunta pide a Madrid una segunda vuelta para regularizar 600 embarcaciones pesqueras

A CONSELLERÍA DO MAR SOLICITA AO MARM UN NOVO PROCESO DE REGULARIZACIÓN NO QUE PARTICIPEN AS EMBARCACIÓNS GALEGAS QUE NON COMPLETEN O PROCESO ACTUAL
La Consejería del Mar ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino un nuevo proceso de regularización en el que participen las embarcaciones gallegas que no completen el proceso actual… Leer más La Xunta pide a Madrid una segunda vuelta para regularizar 600 embarcaciones pesqueras