El Ejecutivo de Feijóo asegura que se están dando pasos para ejecutar por fin la autovía de la Costa da Morte

MEDIO AMBIENTE PUBLICA NO DOG O ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA- FINANCEIRA DA AUTOVÍA DA COSTA DA MORTE, MOSTRA DO COMPROMISO COA EXECUCIÓN DA INFRAESTRUTURA VIARIA

 A nova planificación permite a redución do tempo de execución en tres meses e o prazo concesional en 5 anos
 Os beneficios tamén abranguen un sistema de contraprestación basado no canon de dispoñibilidade e un aforro acumulado no periodo concesional de preto de 300 millóns de euros
 Unha vez rematado o período de información pública, non se presentou nin unha soa alegación ao novo estudo de viabilidade da Autovía Carballo-Berdoias
 As obras comezarán no terceiro trimestre do vindeiro 2011, tendo en conta que xa están dispoñibles os terreos necesarios e que está o proxecto de obra aprobado
 Esta actuación é considerada polo Goberno galego como fundamental para resolver os problemas de capacidade viaria presente e futura para a zona, mellorando a estrutura territorial de comunicacións da comarca de Cee coa Coruña e a meseta peninsular

Santiago.- A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) unha resolución pola que se fai pública a realización das actuacións preparatorias do contrato de concesión de obra pública para a construción da autovía da Costa da Morte e se somete a información pública o seu estudo de viabilidade económica-financeira.

Este proceso de información pública realizouse en cumprimento do establecido no artigo 112 da Lei de Contratos do Sector Público, mostrando así o compromiso adquirido pola Xunta de Galicia para a execución da autovía. Esta actuación é considerada polo Goberno galego como fundamental para resolver os problemas de capacidade viaria presente e futura para a zona, mellorando a estrutura territorial de comunicacións da comarca de Cee coa Coruña e a meseta peninsular.

Unha vez rematado o período de información pública, cabe citar que non se presentou nin unha soa alegación ao novo estudo de viabilidade da Autovía Carballo-Berdoias. Este estudo de viabilidade recolle o réxime de utilización e explotación da obra, a súa forma de financiamento e o réxime de pagamentos que rexerán a concesión, así como orientar aos futuros licitadores na presentación das súas ofertas.

Despois da renuncia á celebración do contrato de concesión de obra pública da autovía Carballo-Berdoias por razóns de interese público, conforme ao disposto na lei reguladora da contratación pública, o departamento que dirixe Agustín Hernández encargou un estudo de viabilidade económico-financeiro para que a execución desta autovía teña encaixe nos orzamentos dos vindeiros anos.

O estudo foi aprobado incorporando melloras como que o réxime dos pagamentos por parte do Goberno á sociedade concesionaria farase a través dun canon por dispoñibilidade. Este feito implica que a construción e explotación da autovía será responsabilidade da empresa adxudicataria, á vez que se permite facilitar o financiamento da infraestrutura ao non asumir a empresa concesionaria o risco de demanda (valor que non depende da súa actuación).

Outra das melloras é que o plan de explotación da autovía comprende a relación de medios que a concesionaria debe dispor durante toda a vida útil da concesión, garantindo uns niveis de calidade óptimos para os usuarios. Por último, o sistema de pago por dispoñibilidade implica que a empresa construirá e explotará a autovía da Costa da Morte a cambio dunha contraprestación por parte da Xunta que consistirá nunha cantidade anual (fixada na oferta), que poderá ser modificada en función duns criterios de calidade do servizo prestado con referencia a uns indicadores de calidade obxectivos, recollidos no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que se están elaborando.

A Consellería de Medio Ambiente sinala que as previsións para a tramitación que manexa a Xunta e que deben desembocar na execución desta obra son as seguintes:

 Licitación da concesión neste mesmo ano. Na actualidade estanse a ultimar os Pregos de cláusulas administrativas particulares, polo que neste mesmo mes aprobarase o expediente de información pública.
 Adxudicación do contrato de concesión, previa valoración das ofertas presentadas, actuación que se levará a cabo no segundo trimestre do ano 2011, concretamente antes do verán.
 Comezo das obras no terceiro trimestre do vindeiro 2011, tendo en conta que xa están dispoñibles os terreos necesarios e que está o proxecto de obra aprobado.
 Remate das obras dentro desta lexislatura.

2 comentarios sobre “El Ejecutivo de Feijóo asegura que se están dando pasos para ejecutar por fin la autovía de la Costa da Morte

¿Y tú qué opinas de esto?

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s