Galicia alerta a Europa de la situación crítica de la flota pesquera del litoral si no se flexibilizan las cuotas de capturas

A conselleira do Mar reuniuse esta mañá coa Comisaria Europea de Pesca e Asuntos Marítimos

La conselleira del Mar transmite a la Comisaria Europea de Pesca la situación “crítica” que puede atravesar la flota del litoral si no se modifican los TACs
ROSA QUINTANA TRASLADA A MARÍA DAMANAKI A SITUACIÓN CRÍTICA QUE PODE ATRAVESAR A FROTA DO LITORAL SE NON SE MODIFICAN OS TACs

Leer Artículo →

Entra en vigor la nueva Ley de Aguas gallega

A NOVA LEI DE AUGAS QUE ENTRA EN VIGOR HOXE SERÁ DESENVOLVIDA POR SEIS REGULAMENTOS

La nueva Ley de Aguas entra en vigor hoy, y se desarrollará a través de seis reglamentos. Regulará los servicios de abastecimiento y saneamiento, el nuevo canon del Agua y la estructura de la Administración Hidráutlica en Galicia

Os textos que desenvolverá a lei abordarán aspectos tan importantes como os servizos de abastecemento e saneamento, o novo canon da Auga ou a estrutura da Administración Hidráulica de Galicia
Dende a Consellería insístese en que grazas a nova Lei de Augas e á aplicación do novo canon os usos agrícolas e gandeiros quedarán exentos do pago do canon da auga
Buscarase a implicación dos concellos na aprobación e desenvolvemento deste proxecto, co obxectivo principal implantar un novo modelo de xestión máis eficaz e eficiente que poia estar operativo a principios do ano 2012

Leer Artículo →

Arranca un proyecto autonómico de vigilancia y análisis de las presas gallegas

Augas de Galicia achega un orzamento de máis de 116.000 euros para este plan

La Xunta licita un proyecto de auscultación y vigilancia de las presas de Cecebre, Forcadas, Eiras, Bayona y Con. Augas de Galicia destina al plan un presupuesto de 116.000 euros

A XUNTA LICITA UN PROXECTO DE AUSCULTACIÓN E VIXILANCIA DAS PRESAS DE CECEBRE, FORCADAS, EIRAS, BAIONA E CON

Leer Artículo →